این یک واقعیت ثابت شده طولانی است که خواننده یک صفحه وقتی به طرح آن نگاه می کند

اطلاعات تماس
 • استان تهران شهرستان بهارستان نسيم شهر بلوار كشاورز خيابان احداثى كوچه پنجم پلاك هفتاد چهار واحد سه
 • 02156615963
 • adel.ansarinia@gmail.com
ترکیب کانی شناسی

ترکیب کانی شناسی برخی از سنگ های خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان

در زیر مختصری به کانی شناسی و سنگ شناسی انواع سنگ های ساختمانی پرداخته می شود گرانیت،سینیت،کوارتز،مونزونیت،گرانودیوریت،کوارتز دیوریت و دیوریت از دسته سنگ های آذرین درونی می باشند.همه این سنگ ها در اصطلاح تجاری ـ«گرانتی» نامیده می شوند در حالی که از نظر علم سنگ شناسی با توجه به ترکیب شیمیایی و کانیایی متفاوت از هم، نام های مختلف دارند.این سنگ ها در زیر گروه آذرین درونی جای می گیرند و وجه مشترک انها بافت دانه ای است که همگی در عمق زمین و به آهستگی سرد شده اند به طوری که فرصت مناسب برای رشد بلورها ایجاد شده است،ولی از نظر ترکیب کانی شناسی متفاوت می باشند. گرانیت از دسته سنگهای اسیدی، کوارتز مونزونیت با ترکیب قلیایی-اسیدی،سینیت دارای ترکیب قلیایی، مونزوتیت متوسط –قلیایی ، کوارتز دیوریت ترکیب متوسط متمایل به اسید، گرانودیوریت قلیایی اسیدی تا متوسط و دیوریت از نظر ترکیب شیمیایی حد واسط سنگ های اسیدی و بازیک می باشد. ترکیب کانی شناسی برخی از سنگ های خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان  

ترکیب کانی شناسی

گرانیت: بافت آن دانه ای گاهی پرتیتی و گاهی گرافیکی است. (بافت پرتیتی رشد همزمان فلدسپات آلکالن با پلاژیوکلاز و بافت گرافیکی رشد همزمان کوارتز با فلدسپات آلکالن است). از نظر کانی های تشکیل دهنده، بیشتر از یک سوم فلدسپات ها در نظر کانی های تشکیل دهنده ،بیشتر از یک سوم فلدسپات ها در گرانیت، فلدسپات آلکالن،غالبا از نوع ارتوکلاز یا میکروکلین هستند. پلاژیوکلازها سدیک و غالبا در حد الیگوکلاز هستند.کوارتز حدود 20 تا40 درصد کل سنگ را تشکیل می دهد. کانی مافیک تیپیک در این سنگ ها بیوتیت قهوه ای است. در بعضی از انواع گرانیت ها، مسکویت دیده می شود. در گرانیت های آلکالن، بیشترین کانی از نوع فلدسپات آلکالن است. در بعضی از این نوع سنگ ها ممکن است بیوتیت به همراه هورنبلند یا اوژیت نیز دیده شود. آدامالیت:بافت آن دانه ای است.در این سنگ مقدار پلاژیولکاز و فلدسپات آلکالن به تقریب برابر است(هرکدام بین 35 تا65 درصد مجموع فلدسپات ها) مقدار فلدسپات آلکالن آدامیت ها بیشتر از گرانودیوریت ها و کوارتز آنها بیشتر از مونزوئیت است. کانی مافیک تیپیک آنها بیوتیت و هورنبلند است. گرانوفیر:گرانوفیر بیشتر دارای ترکیب سدیک تا پتاسیک، کوارتز آخرین کانی است که متبلور می شود و بیشتر رشد میکروگرافیکی با فردسپات آلکالن (رشد توام با کوارتز) و کانی مافیک آنها هدنیرژیتو اولیوین (فایالیت) است. گرانودیرویت: این سنگ حد واسط میان گرانیت و دیوریت است و ترکیب شیمیایی آندزین سدیک (18 درصد)، هورنبلند(17 درصد) و به عنوان کانی فرعی بیوتیت،آکسید آهن، تیتان، آپاتیت و اسفن (4درصد) است. تونالیت: همانند گرانودیوریت است، تنها میزان فلدسپات آلکالن و کورتز آن پایین تر از گرانودیوریت است و کانی های مافیک آن بیشتر است . کانی مافیک عمده، هورنبلند و بیوتیت است. سینیت: در این سنگ فلدسپات آلکالن دو سوم فلدسپاتهای سنگ و عمده کانی تشکیل دهنده سنگ است. رنگ صورتی فلدسپات آلکالن زیبایی خاصی به شکل ظاهری سنگ می دهد که در صنعت ساختمان مورد توجه است.  

 کانی شناسی

  دیوریت: در این سنگ،پلاژیوکلاز از نوع آندزین یا اولیگوکلازکلسیک، کانی اصلی است. هورنبلند و بیوتیت کانی های عمده مافیک هستند. مونزونیت: این سنگ از نظر ترکیب شیمیایی حد واسط میان دیوریت و سینیت است. مشخصه آن اندازه برابر فلدسپات آلکالن با پلاژیوکلاز است که هیچ یک از آنها کمتر از یک سوم یا فراتر از دو سوم کل فلدسپات ها نیستند، ضریب رنگ ان 50 تا60 نیز وجود دارد که در بردارنده اولیوین و اوژیت یا بدون بیوتیت است. مونزوتیت تیپیک در بردارنده پلاژیوکلازهای شکل دار بیوتیت است. مونزوتیت تیپیک در بردارنده پلاژیوکلازهای شکل دار یا نیمه شکل دار 33درصد، ارتوکلاز 32 درصد، اوژیت با یا بدون بیوتیت است. مونزوتیت تیپیک در بردارنده پلاژیوکلازهای شکل دار یا نیمه شکل دار 33 درصد، ارتوکلاز 32 درصد، اوژیت به اضافه کمی هورنبلند 24 درصد، بیوتیت 6 درصد،کوارتز،کانی های اپک و آپاتیت،زیرکن واسفن در مجموع حدود 5 درصد است. بافت مشخصه در بیشتر قسمت های سنگ پوئی کلینیک است با افزایش کوارتز، این سنگ به طرف کوارتز مونزونیت سوق پیدا می کند. در کوارتز مونزونیت ، کانی مافیک عمده بیوتیت و هورنبلند است . به سنگ های گرانیت (و نوع متامورف شده آن گرانیت گنایس)، سینست، کوارتز،موزنونیت،گرانودیوریت،کوارتزدیوریت و دیوریت در اصطلاح تجاری گرانیت و به سنگهای گابرو، دیاباز،انورتوزیت و پیروکسینیت (از سنگ های اولترامافیک) در اصطاح تجاری گرانیت سیاه گفته می شود. گابرو: سنگ آذرین نفوذی با ترکیب بازیک است. در بیشتر گابروهای درشت دانه و یا هم ارز نیمه ژرف آنها دانه متوسط ها یعنی میکرو گا بروها، کانی چیره پلاژیو کلاز کلسیک و فراوان ترین کانی مافیک به ترتیب اوژیت، هیپرستن و اولیوین است. گابروها ممکن است گاهی در بردارنده هورنبلند و بیوتیت باشد. گابروهای نرمال به طور عمده در برگیرنده لابرادوریت و آوژیت یا دیالاژ هستند. گابروها به دلیل تیره بودن در رنگ سنگ (متمایل به سیاه)،در سنگهای نما مورد توجه اند. پیروکسین دیاباز(دیابازتولئیتی: اشباع یا کمی فوق اشباع در سیلیس است. این سنگ در بخش زیرین و پایانی سیل های ضخیم، پرمایه و از اولیوین هستند.بافت انها در قسمتهای کناری سیل در اثر سرد شدن سریع، اینترگرانولار، ریزدانه یا اینترسرتال است. به سوری مرکز بافت درشت تر و بیشتر افیتیکی است. کانی های آن عبارتند از پلاژیوکلاز(از نوع لابرادوریت(پیروکسن از نوع اوژیت،پیژونیت و اورتوپیروکسن)،اکسیدهای آهن و تیتان،کمی اولیوین یا فاقد آن و به طور جزئی بیثتیت ،آمفیبول و آپاتیت،محصول تجزیه در این سنگ ،کلریت و سرپانتین است که باعث رنگ سبز در سنگ می گردد و از این نظر مورد توجه صنعت ساختمان برای کاربرد در نما می باشد

3 دیدگاه

 1. باران امیدی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 2. بنیامین یوسفی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 3. احسان زارع

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معماری-اشتراک-تصویر
برای دریافت آخرین مطالب سایت عضو شوید.
شما تنها با وارد کردن ایمیل تان و گزینه ثبت نام می توانید آخرین مطالب سایت را در ایمیل تان دریافت نمایید.